Spotkanie z wójtami i burmistrzami

W dniu 05.12.2017 r. w Biurze Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska odbyło się spotkanie informacyjno – podsumowujące Zarządu LGD Ziemia Lubawska z przedstawicielami gmin członkowskich leżących na terenie naszego LGD. Na spotkaniu podsumowano pracę Lokalnej Grupy Działania w roku 2017 oraz przedyskutowano bieżące i nadchodzące sprawy. Po oficjalnej części nadszedł czas na poczęstunek. Wszyscy goście otrzymali pamiątkowe i świąteczne upominki od pracownic Biura LGD ZL.