“Sprawni inaczej, kochani tak samo” – Mikołajkowe spotkanie

Dnia 8 grudnia 2017 roku w Świetlicy Wiejskiej w Mrocznie Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska przy pomocy Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Grodzicznie zorganizowała spotkanie Mikołajkowo-Wigilijne. Wzięły w nim udział osoby niepełnosprawne należące do ww. stowarzyszenia, Wójt gminy Grodziczno Pan Tomasz Szczepański, przewodnicząca rady gminy w Grodzicznie Pani Urszula Plitt, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Pani Irena Błaut-Karpińska, Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska Pani Agnieszka Stajszczak oraz pracownice Biura LGD ZL Halina Czerwińska i Joanna Cabaj. Podczas spotkania panowała świąteczna atmosfera, goście podzielili się opłatkiem, a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od Mikołaja. Część artystyczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Mrocznie.