Stowarzyszenie na Rzecz Ośrodka Aktywności w Lubawie

 • Osoba reprezentująca

Krystyna Zabłotna – Przewodnicząca Zarządu

tel. stacjonarny: 89 6452796

e-mail: wtzlubawa@wtzlubawa.org

 • Adres korespondencyjny

ul. Kupnera 18

14-260 Lubawa

 • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 744-153-21-78

REGON 510706952

KRS 0000029117

 • Charakterystyka organizacji

Stowarzyszenie założone zostało w 1998 r.

Realizowane działania:

 • prowadzanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lubawie,
 • organizowanie i koordynowanie działań mających na celu szeroko rozumianą terapię i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu szeroko rozumianą pomoc społeczną,
 • integracja w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych i ich otoczenia oraz udzielenie im wszelkich form pomocy,
 • ochrona praw osób niepełnosprawnych

Stowarzyszenie zrealizowało wiele działań i projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone były takie projekty jak:

 • cykliczne zadanie pod nazwą ,,Terenowa Olimpiada Osób Niepełnosprawnych”,
 • projekty finansowane przez lokalne organizacje grantowe

oraz inne podobne.