STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI HARTOWIEC

  • Osoba reprezentująca

Grzegorz Różański – Prezes Zarządu

tel. stacjonarny: 23 696 60 28

e-mail: hartowiec5@wp.pl

  • Adres korespondencyjny

Hartowiec 40

13-220 Rybno

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 571-15-75-683

REGON 511365460

KRS 0000002569

  • Charakterystyka organizacji

Stowarzyszenie istnieje od 2001 r. Jego głównym zadaniem od początku istnienia jest prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Hartowcu. Stowarzyszenie prowadzi działalność wydawniczą. Po konkursach zostały wydane dwie monografie historyczne oraz kalendarz. Stowarzyszenie jest współorganizatorem festynu ,,Hartowiada”.

  • Dodatkowe informacje

XIV miejsce w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ,,Inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim” – Warszawa 2015 r.