STOWARZYSZENIE OCHRONY PRZYRODY I DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  • Osoba reprezentująca

Jan Ostrowski – prezes

tel.: 509 980 320

e-mail: stowarzyszenieochrony@wp.pl

  • Adres korespondencyjny

Łąkorz 2

13-334 Biskupiec

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 877-14-24-268

REGON 2800296822

KRS 00002268005

  • Charakterystyka organizacji

Stowarzyszenie prowadzi działalność od 2006 r. w sektorze ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz integracji społecznej. Zajmuje się organizacją festiwali, jarmarków oraz konkursów.

Niniejsze stowarzyszenie po za posiadaniem statusu stowarzyszenia zwykłego jest również spółdzielnią socjalną.

  • Dodatkowe informacje

Stowarzyszenie pozyskało zabytkowy wiatrak typu holenderskiego oraz wydało książkę ,,Tomik gwary lubawskiej”.