STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ WSI JAMIELNIK

  • Osoba reprezentująca

Barbara Grzywacz – prezes

tel.: 502 648 530

e-mail: barbara.grzywacz2@gmail.com

  • Adres korespondencyjny

ul. Szkolna 8/1

13-332 Jamielnik

  • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 8771473485

REGON 280614877

KRS 0000382118

  • Charakterystyka organizacji

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w kwietniu 2011 r. Aplikowali o wsparcie finansowe na realizację różnych projektów do gminy Nowe Miasto Lubawskie, powiatu nowomiejskiego, MON, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji BGK, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Cele działań to:

  1. podtrzymywanie tradycji
  2. promocja zdrowego stylu życia
  3. integracja międzypokoleniowa
  • Dodatkowe informacje

W 2014 r. z inicjatywy młodzieży a wykonania zadania przez stowarzyszenie przy pomocy i pełnej akceptacji Gminy Nowe Miasto Lubawskie i Krajową Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa postawiony został pomnik  – głaz gen. bryg. A. M. Waraksiewicza, a w 2017 r. skwer, na którym stoi otrzymał nazwę 2. Pułku Ułanów Grochowskich.

Wznowiona została edycja książki o generale Waraksiewiczu. Po kilka egzemplarzy książki znajduje się w szkołach powiatu nowomiejskiego.

W 2017/2018 r. pozyskano kwotę około 20000 zł na wiatę, która stoi przy placu zabaw.

Pani Barbara Grzywacz jako prezes stowarzyszenia w 2015 r. została wyróżniona przez Wójta Gminy i otrzymała LAUR ,,Zasłużony dla dobra wspólnego”.