STOWARZYSZENIE WSPÓLNE DLA WSI

 • Osoba reprezentująca

Roman Lewicki – prezes

tel. komórkowy: 606 393 755

tel. stacjonarny: 56 474 44 99

e-mail: gckkurzetnik@wp.pl

 • Adres korespondencyjny

ul. Kościuszki 17

13-306 Kurzętnik

 • Numery właściwe ze względu na wpis do odpowiedniego rejestru

NIP 877-14-75-716

REGON 281136546

KRS 0000389885

 • Charakterystyka organizacji

Stowarzyszenie istnieje od 27.07.2011 r. Od momentu powstania celem Stowarzyszenia jest promocja wsi, rekreacji, turystyki, integracji społeczeństwa, prowadzenie inicjatyw mających na celu aktywizację społeczności lokalnej oraz dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miejscowości.

Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności między innymi poprzez takie działania jak:

 • działalność charytatywna,
 • ochrona i promocja zdrowia,
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • promocja i organizacja wolontariatu,
 • upowszechnianie i rozwijanie kultury regionalnej,
 • organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi.

 

 • Dodatkowe informacje

Stowarzyszenie pozyskało dofinansowanie na zorganizowanie wśród lokalnej społeczności, takich warsztatów jak np.: ,,Muzyka we mnie, w muzyce ja” -inspirujące warsztaty muzyczne dla dzieci, ,,Pozytywna Egoistka”, ,,Aktywni 50 plus”.