SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że w związku z ogłoszeniem konkursów na nabór wniosków o przyznanie pomocy na wdrażanie operacji przez Podmioty inne niż LGD w ramach LSR 2014-2020 realizowanej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaplanowano cykl szkoleń, które realizowane będą w poszczególnych gminach z terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Szkolenia skierowane są do zainteresowanych działaniami polegającymi na:

1. Wzmocnieniu poczucia tożsamości regionalnej poprzez kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja walorów i zasobów LGD.
2. Wykreowaniu, udoskonaleniu i promocji produktów lokalnych (kulinarne, kulturalne, turystyczne, rzemiosło) zakładających zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych za rozwój region.
3. Podnoszeniu wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań OZE- czyli działalności związanej z edukacją przyrodniczą.

Szkolenia odbędą się w:

  • Gminie Rybno,
  • Gminie Grodziczno,
  • Gminie Kurzętnik,
  • Gminie Biskupiec,
  • Mieście Lubawa (Gmina Lubawa, Miasto Lubawa),
  • Mieście Nowe Miasto Lubawskie (Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Miasto Nowe Miasto Lubawskie).