Szkolenia dla Zarządu, Rady i Pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

W dniach 1-2.10.2020 r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia odbyły się  dwa szkolenia dla Zarządu, Rady i Pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Szkolenia odbyły się z zakresu:

  1. Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zasady oceny i wyboru projektów do finansowania- prowadzący Pan Mariusz Wachowicz.
  2. Zasady ewaluacji i monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju- prowadząca Pani Anna Mówińska.

Wiedza zdobyta podczas szkoleń zostanie wykorzystana przez Pracowników Biura oraz Członków Organów Decyzyjnych do bieżącego funkcjonowania Stowarzyszenia.