Szkolenia dotyczące małych grantów w ramach poddziałania 19.2

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska informuje, że w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na realizację zadań i celów numer  2.0 oraz 3.0 wpisanych w Lokalną Strategię Rozwoju przygotowany został cykl szkoleń, który będzie realizowany w poszczególnych gminach z terenu LGD Ziemia Lubawska.

Szkolenia skierowane są do:

  • Jednostek Samorządu Terytorialnego (Gmin),
  • NGO, stowarzyszenia, parafie, OSP, grupy nieformalne (np. KGW, kluby sportowe itp.)

Harmonogram szkoleń wrzesień-październik