SZKOLENIE 19.2 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Dnia 23 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się szkolenie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące tworzenia i rozwoju podmiotów gospodarczych, jak również wsparcia współpracy między podmiotami gospodarczymi w ramach inkubatorów przetwórstwa lokalnego, oraz działań mających na celu rozbudowę i poprawę standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej.

Szkolenie poprowadziła Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pani Agnieszka Stajszczak.

Każdy z uczestników otrzymał materiały szkoleniowe finansowane z funduszy PROW 2014-2020, a na zakończenie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu. Zainteresowanych, którzy nie mogli uczestniczyć w dzisiejszym spotkaniu zapraszamy na ostatnie szkolenie, które odbędzie się 24 stycznia w Urzędzie Miasta w Lubawie.