SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW RADY I PRACOWNIKÓW BIURA LGD ZIEMIA LUBAWSKA

W dniu 27.09.2019 r. w Centrum Aktywności Lokalnej w Wielkich Bałówkach odbyło się szkolenie, w którym udział wzięli Członkowie Rady oraz Pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Szkolenie obejmowało zakres Obsługi Elektronicznego systemu wspomagającego proces rekrutacji wniosków Omikron. Prowadzącym był Pan Mariusz Wachowicz – Prezes Firmy OMIKRON.

Wiedza, którą zdobyli uczestnicy szkolenia jest niezbędna w prawidłowym przebiegu oceny wniosków, które zostaną złożone podczas naboru.