SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW BIURA

Dnia 17 października w siedzibie biura LGD ZL odbyło się szkolenie w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dotyczące wdrażania Małych Grantów dla pracowników naszego Stowarzyszenia.

Spotkanie poprowadził Dyrektor biura LGD Stowarzyszenie „Południowa Warmia” Pan Tomasz Piłat.

Dziękujemy za poświęcony czas i przekazanie cennej wiedzy, która będzie bardzo pomocna.