Szkolenie ODR w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku

Dnia 27 stycznia 2017 r. o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się szkolenie zorganizowane przez Warmińsko- Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (W-M ODR), pn: „Bieżące informacje o poszczególnych działaniach PROW 2014-2020, w tym przygotowanie dokumentacji merytorycznej i ekonomicznej”.

Ramowy program/tematyka szkolenia:

  • „Premie dla młodych rolników”,
  • „Restrukturyzacja młodych gospodarstw”,
  • „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”,
  • „Pozyskiwanie środków na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez Lokalne Grupy Działania”,
  • „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”,
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych” obszar A,B,C i „Zastosowanie zasad konkurencyjności w działaniach PROW 2014-2020”,
  • „Rolnictwo ekologiczne”,
  • „Bieżące informacje ważne dla rolników przekazane przez przedstawicieli Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kary Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”.

Celem szkolenia było przedstawienie uczestnikom form pozyskiwania środków na rozwój przedsiębiorczości i rozpoczęcie działalności gospodarczej koordynowanych przez Lokalne Grupy Działania.

Osobą przeprowadzającą szkolenie z poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanej przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020” była Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pani Agnieszka Stajszczak, która przybliżyła uczestnikom spotkania formy wsparcia jakie mogą otrzymać przyszli beneficjenci ze szczególną uwagą na osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (ubezpieczone w KRUS-ie).

Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe finansowane z funduszy PROW 2014-2020.