Szkolenie wyjazdowe w Tolkmicku

W dniach 23-24 lipca 2018 roku odbyło się szkolenie wyjazdowe do Tolkmicka, w którym  udział wzięli członkowie Rady, Zarządu oraz pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Jego zakres obejmował:

  1. Procedury oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie to odbyło się 23 lipca, a jego prowadzącym był Pan Bartłomiej Zięba – Dyrektor Biura LGD „ Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”
  2. Obsługa Elektronicznego systemu wspomagającego proces rekrutacji wniosków Omikron. Szkolenie miało miejsce 24 lipca. Poprowadził je Pan Mariusz Wachowicz- Prezes Firmy OMIKRON.

    Po zakończonym pierwszym dniu szkolenia jego uczestnicy mieli możliwość zwiedzenia i poznania walorów Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej, dzięki uprzejmości pracowników tamtejszej Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”.

    Uczestnicy wrócili ze szkolenia bogatsi o cenną wiedzę, niezbędną w prawidłowym przebiegu oceny wniosków złożonych podczas trwania naboru, którego ogłoszenie planowane jest na koniec miesiąca sierpień.