SZKOLENIE Z MAŁYCH GRANTÓW W KURZĘTNIKU

Dnia 19 października w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku o godzinie 17:00 odbyło się ostatnie szkolenie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego  przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące wdrażania Małych Grantów, o następującej tematyce przewodniej:

  1. Lokalne dziedzictwo kulturowe;
  2. Mała infrastruktura rekreacyjno-turystyczna;
  3. Publikacje z obszaru historii, kultury i turystyki;
  4. Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych;
  5. Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Szkolenie poprowadziła Pani Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pani Agnieszka Stajszczak.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał materiały szkoleniowe finansowane z funduszy PROW 2014-2020, a na zakończenie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i liczny udział w spotkaniu.