Szkolenie z Małych Grantów w Rybnie

Dnia 12.10.2017r. w Urzędzie Gminy Rybno odbyło się  szkolenie w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dotyczące wdrażania Małych Grantów o następującej tematyce przewodniej:

  1. Lokalne dziedzictwo kulturowe;
  2. Mała infrastruktura rekreacyjno-turystyczna;
  3. Publikacje z obszaru historii, kultury i turystyki;
  4. Podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych;
  5. Kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.

Szkolenie poprowadziła Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska- Pani Agnieszka Stajszczak.

W spotkaniu udział wzięło 20 osób. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe finansowane z funduszy PROW 2014-2020, a na zakończenie zaświadczenia o uczestnictwie w szkoleniu.

Serdecznie dziękujemy za liczny udział w spotkaniu.

Zainteresowanych, informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem cyklem szkoleń organizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska 19 października 2017 roku o godz.17:00 w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku po raz ostatni odbędzie się kurs o tej samej tematyce.

Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu!