TRWA KONKURS FOTOGRAFICZNY – CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA

Kochani!

Trwa konkurs fotograficzny ,,Na żniwa z aparatem” dla wszystkich mieszkańców terenu funkcjonowania Stowarzyszenia.

Każdy uczestnik może dostarczyć jedną fotografię! Czekamy na wasze ujęcia!

Celem konkursu jest promowanie wiejskich (i nie tylko) terenów Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, ukazanie artystycznej wizji mieszkańców w kontekście prac polowych/żniw, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej, a także kształtowanie ich świadomości biologicznej i ekologicznej.

Prace należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby biura w godzinach pracy biura od 7:00 do 15:00 w terminie do 21 sierpnia 2020 r.

Gwarantujemy atrakcyjne nagrody!

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu – REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA