TRWA KONKURS GRAFICZNY NA ROLL UP PROMOCYJNY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA ZIEMIA LUBAWSKA

Przypominamy, że nadal trwa Konkurs Graficzny na roll up promocyjny Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Zasady są bardzo proste!

  1. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną pracę graficzną.
  2. Przez pracę graficzną rozumie się nagrany na nośnik elektroniczny projekt roll up’a.
  3. Projekt powinien zawierać następujące elementy:
  1. Chwytliwe hasło promocyjne związane z:
  • Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska,
  • obszarem jej działania,
  • specyfiką działalności,
  • aktywizacją lokalną/aktywizacją społeczności lokalnej,

2. Grafikę adekwatną do hasła,

3. Dane teleadresowe Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,

4. Logotyp Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,

5. Logotypy obowiązujące, zgodnie z księgą wizualizacji (UE, LEADER, LGD ZL, PROW).

Projekt powinien zostać wydrukowany na białej kartce w formacie A4 oraz nagrany na nośnik elektroniczny. Płyta oraz wydruk powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz opisane nazwą konkursu, tj. „Konkurs Graficzny na stworzenie roll up’a promocyjnego Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska”.

Aby zostać uczestnikiem Konkursu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się poniżej i dostarczyć go wraz z wydrukiem oraz nośnikiem elektronicznym do Biura LGD ZL.

Konkurs trwa od 20.01.2021 roku do 26.02.2021 roku do godziny 15:00! 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się regulaminem konkursu.

Zachęcamy do udziału! Gwarantujemy atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA