Trwa Regionalny Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse

POLSKA FUNDACJA DZIECI I MŁODZIEŻY OGŁOSIŁA REGIONALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU “RÓWNAĆ SZANSE” 2018 POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ  FUNDACJI WOLNOŚCI. 

W Regionalnym Konkursie Grantowym można otrzymać dofinansowanie do 8,5 tys. zł. na minimum sześciomiesięczne projekty realizowane pomiędzy 1 lutego 2019 r. a 31 sierpnia 2019 r. Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00.

O dotację mogą ubiegać się instytucje z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców:
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki,
– miejskie i gminne domy kultury,
– organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów),
– Ochotnicze Straże Pożarne,
– nieformalne grupy dorosłych.

Uczestnicy projektu to młodzież w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców). Zalecana liczebność grupy projektowej to 12-20 osób.
Młodzież z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych może stanowić max. 70% uczestników projektu.

Najważniejsze terminy:
25.10.2018 r.- do godziny 12-tej w południe zakończenie naboru wniosków,
10.12.2018 r.- ogłoszenie wyników konkursu.
Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zaplanowano bezpłatne szkolenie pt. „Jak napisać wniosek w Programie Równać Szanse?”. Szkolenie odbędzie się 22 września br. w Olsztynie godzinach 10.00-15.00.

 

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie internetowej www.rownacszanse.pl