TWORZYMY BAZĘ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!!!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska tworzy internetową Bazę danych organizacji pozarządowych istniejących na terenie jej funkcjonowania. Będzie ona pomocnym narzędziem w podejmowaniu współpracy pomiędzy nimi samymi jak również współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych i ich podmiotami.

Zachęcamy do zapoznania się z Klauzulą informacyjną RODO, wypełnienia karty zgłoszeniowej oraz podpisania oświadczenia. Niniejsze pliki znajdują się w linkach poniżej. Warunkiem przystąpienia do Bazy jest dostarczenie (osobiście, drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) podpisanych załączników. Mile widziane jest także dołączenie do zgłoszenia fotografii obrazujących działalność Państwa organizacji.

Zapraszamy!

KARTA_ZGŁOSZENIOWA_ORGANIZACJI

Klauzula_informacyjna_dla_stowarzyszeń kół_gospodyń

OŚWIADCZENIE