Rada Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Skład Rady LGD Ziemia Lubawska

Regulamin Funkcjonowania Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

załączniki do Regulaminu Funkcjonowania Rady:

 Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD w ramach podziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki do procedury:

Lokalne  kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboruProcedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załączniki do procedur:

Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów wyboru