Unieważnienie naboru nr 6/2018

Informujemy, że nabór nr 6/2018 w zakresie „Wsparcie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą”, został unieważniony z powodu niezłożenia żadnego wniosku o przyznanie pomocy do Biura Stowarzyszenia.