WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 02.07.2018 R.

Dnia 2 lipca 2018 roku w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Dotyczyło ono podsumowania dotychczasowego działania Biura Stowarzyszenia, sprawozdania z podejmowanych akcji animacyjno-aktywizujących, przedstawienia nowo przyjętych oraz wykreślonych Członków Stowarzyszenia oraz zaprezentowania planów związanych z rozwojem Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Zarząd LGD Ziemia Lubawska przedstawił także propozycje Uchwał w sprawie: nabycia nieruchomości na siedzibę biur i działania statutowe Stowarzyszenia LGD Ziemia Lubawska oraz upoważnienie Zarządu do podjęcia działań w celu nabycia nieruchomości i planowanej do założenia Spółdzielni Socjalnej „Młyn dobrych pomysłów”; w sprawie: ustalenia wysokości składek członkowskich członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska oraz  w sprawie: wyrażenia woli o utworzeniu spółdzielni socjalnej pn. „Młyn dobrych pomysłów”.

Jednym z głównych elementów spotkania było przedstawienie zebranym Członkom planów związanych z zakupem nieruchomości, jaką jest zabytkowy Młyn w miejscowości Bratian. Prezes Zarządu Pani  Agnieszka Stajszczak wyjaśniła również cel założenia Spółdzielni Socjalnej oraz powody jakimi kierował się Zarząd w wyborze partnera do jej założenia. Ponadto Pani Prezes przedstawiła planowane działania na terenie Młyna, a mianowicie:

– Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska,

– Miejsce działalności i spotkań lokalnych stowarzyszeń i organizacji,

– Wspomniana już spółdzielnia socjalna, pn. „Młyn dobrych pomysłów”,

–  Muzeum Ziemi Lubawskiej,

– Sala widowiskowo-koncertowa,

– Inkubator przetwórstwa lokalnego,

– Przystań kajakowa,

– Wypożyczalnia rowerów i kajaków,

– Pole namiotowo-kamperowe,

– Klub Integracji Społecznej,

– Galeria lokalnej sztuki.

Na zebranie zaproszeni zostali goście z różnych środowisk, których specyfika działalności pokrywa się z planowanymi przez LGD ZL działaniami, w celu szczegółowego zaprezentowania swoich projektów i działań.

Swoją obecnością zaszczyciły nas przedstawicielki Fundacji Legalna Kultura Pani Stanisława Retmaniak oraz Pani Małgorzata Dymowska, które dokonały omówienia programu „Ja w Internecie”, w ramach którego LGD Ziemia Lubawska wystąpiła z propozycją współpracy do Gmin Członkowskich.

Kolejnym gościem była przedstawicielka Ośrodka Wspomagania Ekonomii Społecznej w Nidzicy- Pani Anna Lewikowska. Opowiedziała ona o korzyściach dla Stowarzyszenia i lokalnej społeczności płynących z założenia spółdzielni socjalnej. Przedstawiła także możliwości finansowania jej działalności.

Ostatnim gościem był Pan Dariusz Kizling, Prezes i Dyrektor LGD Mazurskie Morze. Opowiedział on o swojej drodze do założenia spółdzielni socjalnej w Orzyszu oraz przedstawił jej działania.

Szczegółowy przebieg Zebrania opisuje zamieszczony poniżej protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 2.07.2018 r.