WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD ZL 17.11.2021 R.

W dniu 17 listopada 2021 roku w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska. Zebranie zaplanowane było na godzinę 10:00, natomiast z powodu braku kworum obrady rozpoczęto o godzinie 10:15.

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Hanna Milewska otworzyła obrady i powitała wszystkich zgromadzonych.

Podczas spotkania przedstawione zostały zmiany w regulaminie Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej LGD Ziemia Lubawska, które wynikały głównie ze zmian dokonanych w Statucie Stowarzyszenia.

Dodatkowo złożone zostały rezygnacje z członkostwa w Zarządzie oraz Radzie co skutkowało koniecznością przeprowadzenia wyborów.

W Zarządzie Stowarzyszenia zasiedli:

  • Hanna Bem,
  • Monika Empel,
  • Sławomir Jamroży,
  • Jerzy Grządzielewski,
  • Jacek Wolski,
  • Marcin Zalewski,
  • Ewa Adamczak,
  • Zbigniew Lewicki.

Do Rady LGD Ziemia Lubawska powołani zostali:

  • Adam Roznerski,
  • Piotr Jankowski.

Podczas zebrania na wniosek Włodarzy Gmin Członkowskich podjęta została uchwała o zmianie wysokości składek członkowskich dla Gmin z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Szczegółowy przebieg zebrania opisuje zamieszczony poniżej protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Protokół nr 4/WZC/2021 z dnia 17.11.2021 r.

Autor zdjęć: Jerzy Grządzielewski UM Nowe Miasto Lubawskie