Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Dnia 14.12. 2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania. Na zebraniu podsumowane zostały działania biura LGD ZL w roku 2017. Przedstawiono nowo przyjętych Członków Stowarzyszenia. Omówiono także konkursy przeprowadzone w ramach poddziałania 19.2 oraz konkursy planowane na kolejny rok. Podsumowano również wszystkie akcje aktywizująco-promujące przeprowadzone w roku 2017 oraz przedstawiono harmonogram imprez planowanych na rok 2018. Poruszona została kwestia składek członkowskich, która, zgodnie z decyzją Zarządu LGD ZL, nie uległa zmianie. Frekwencja pozwoliła także na zatwierdzenie zmian w Statucie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Jednym z punktów zebrania było także odwołanie p. Magdaleny Rynkowskiej z funkcji Członka Rady LGD ZL oraz uzupełnienie składu Rady. Na końcu spotkania na gości czekała niespodzianka w postaci części artystycznej w kontekście Bożego Narodzenia.

W załączniku zamieszczony jest protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska