WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA 10.10.2018 R.

Dnia 10 października 2018 r. w sali Gminnego Centrum Kultury w Kurzętniku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska.

Dotyczyło ono podsumowania dotychczasowej pracy Biura Stowarzyszenia, sprawozdania z podejmowanych akcji animacyjno-aktywizujących, uzupełnienia składu Zarządu oraz omówienia sprawy zakupu nieruchomości w miejscowości Bratian.

Głównym elementem spotkania było przedstawienie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w Regulaminie Funkcjonowania Rady LGD Ziemia Lubawska.

W kolejnym punkcie przedstawiono zmiany kadrowe w Biurze Stowarzyszenia. W wyniku rezygnacji ze stanowiska Pani Haliny Czerwińskiej, jej miejsce zajęła Pani Dominika Najdrowska – wyłoniona przez Komisję Rekrutacyjną. Zajmowane dotychczas miejsce Pani Dominiki zajęła Pani Anna Krajnik.

Następnie omówiono propozycję zakupu nieruchomości położonej w miejscowości Bratian wraz z przedstawieniem preliminarza budżetowego oraz przeanalizowano wnioski wyciągnięte ze spotkania z Włodarzami Gmin członkowskich.

Z porządku obrad usunięto przedstawienie projektu oraz przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie wyrażania woli na założenie jako podmiot osobowości prawnej spółdzielni socjalnej.

Podczas spotkania przedstawiono rezygnację członków Zarządu Pani Joanny Cabaj oraz Pana Adama Zapałowskiego w wyniku czego przeprowadzone zostały wybory uzupełniające, w których wybrani zostali: Pan Więckiewicz Mirosław oraz Pan Zalewski Marcin.

Szczegółowy przebieg Zebrania opisuje zamieszczony poniżej protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 10.10.2018 r.