Warsztat refleksyjny nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

W dniu 07.02.2020 r. odbył się Warsztat Refleksyjny nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

Warsztat jest elementem monitoringu i ewaluacji, a jego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej zrozumieć osiągane rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań jeśli to będzie konieczne oraz stanowią wkład w ewaluację. Podjęte dyskusje dotyczyły prawidłowości funkcjonowania Stowarzyszenia w roku 2019.

W warsztacie udział wzięli Członkowie Zarządu oraz Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Komisja Rewizyjna, Pracownicy Biura, Główna Księgowa – Pani Iwona Lewicka oraz zaproszeni goście w osobach:

Bogdan Bartnicki – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Wojciech Stanny – Kierownik Biura Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Anna Swaczyńska – Kierownik Biura Płatności, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Ewelina Gołębiewska – Podinspektor w Biurze Projektów, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego,

Józef Blank – Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie,

Adam Zapałowski – Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik,

Dariusz Kizling – Prezes Zarządu i Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania ,,Mazurskie Morze’’,

Bartłomiej Zięba – Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania “Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej”,

Tomasz Piłat – Prezes Zarządu i Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania ,,Południowa Warmia’’.

Podczas Warsztatu Refleksyjnego podsumowano rok 2019 pod kątem działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska  oraz zaprezentowano harmonogram działania na rok 2020.

Pan Wojciech Stanny przedstawił informację na temat podpisanych umów poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 oraz omówił współpracę Urzędu Marszałkowskiego z Lokalną Grupą Działania Ziemia Lubawska.

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych Lokalnych Grup Działania przedstawili swoje doświadczenia związane z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju oraz zaprezentowali działania organizowane na swoim terenie.

Następnie został zaprezentowany film, w którym przedstawiono pracę Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Realizatorem było Centrum Dialogu Obywatelskiego i Mediacji. Zachęcamy do obejrzenia.

Pani Agnieszka Stajszczak w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska podziękowała wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i udział w Warsztacie Refleksyjnym.

Podczas Warsztatu odwiedził nas Pan Marcin Sarnowski z telewizji Eltronik, który uwiecznił fragment obrad.