Ważna informacja dla Beneficjentów poddziałania 19.2 (premie)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała informację, iż Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (tzw. premie), w związku z obowiązującym zmienionym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla poddziałania 19.2, ❗mogą wnioskować o zmiany umów o przyznaniu pomocy.❗
Chcąc skorzystać ze zmienionych przepisów, Beneficjent powinien wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z pisemnym wnioskiem o aneks do wcześniej zawartej umowy o przyznaniu pomocy.
 
W poniżej zamieszczonym linku znajdą Państwo wzór formularza aneksu do umowy oraz treść obowiązującego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 roku:
https://prow.warmia.mazury.pl/wazna-informacja-dla-beneficjentow-poddzialania-19-2-premie/