WEBINARIUM DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W OSI 11

Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej i Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne webinarium dla Beneficjentów realizujących projekty w  osi 11 Włączenie społeczne.

Celem spotkania będzie omówienie pytań i wątpliwości Beneficjentów, jakie pojawiają się podczas realizacji ich projektów. Na spotkaniu zostanie także przedstawiona oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Termin spotkania: 14 kwietnia 2021 r. w godzinach  10:00 – 12:00

Miejsce spotkania: Platforma on-line

Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl do 12 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00. Potwierdzenie mejlowe zakwalifikowania się na spotkanie oraz link do spotkania zostaną przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie do 7 kwietnia na adres: naboryrops@warmia.mazury.pl  kwestii, problemów lub wątpliwości jakie chcieliby Państwo, aby zostały omówione podczas spotkania.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku osób z niepełnosprawnością prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.

 

Więcej informacji:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie:

tel. 89 512 54 82/ 83/ 84/ 85/ 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy