Wizyta Studyjna dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko – mazurskiego

W dniach 12.08 – 14.08.2019 r. Pracownice Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska – Joanna Cabaj oraz Dominika Najdrowska wzięły udział w wizycie studyjnej dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa warmińsko – mazurskiego.

W wizycie studyjnej brali udział Przedstawiciele województwa warmińsko-mazurskiego, m.in. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Lokalnych Grup Działania.

Wyjazd rozpoczął się wizytą w gospodarstwie opiekuńczym w Wysokim Brodnie (powiat brodnicki), w którym uczestnicy zapoznani zostali z funkcjonowaniem gospodarstwa oraz jego zaletami i wadami. Właściciele przedstawili zasady przyjmowania pensjonariuszy.

Kolejna wizyta była we wiosce mydlarskiej we Fiałkach, gdzie Przedstawiciele województwa warmińsko – mazurskiego wysłuchali historii prania oraz samodzielnie wykonali mydło i sól do kąpieli.

Następny dzień rozpoczął się wizytą w gospodarstwie opiekuńczym w Gulbinach (powiat rypiński). Odbyło się tam spotkanie z właścicielką gospodarstwa, pięcioma uczestnikami kończącego się już pierwszego turnusu oraz wójtem gminy Brzuze. Pensjonariusze wykonali autorski występ artystyczny przygotowany dla Gości.

Następnie udali się do kolejnego gospodarstwa opiekuńczego, tym razem w Glewie (powiat lipnowski). Uczestnikom przedstawiona została specyfikacja gospodarstwa oraz zasady jego funkcjonowania.

Kolejna wizyta odbyła się w Olenderskim Parku Etnograficznym w Wielkiej Nieszawce. Jest to pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnictwu olenderskiemu, rozwijającemu się od XVI w. Na powierzchni ponad 5 ha, zrekonstruowano olenderską wieś o najbardziej charakterystycznym układzie, tzw. rzędówkę bagienną. Znajdują się tam 3 pełne zagrody składające się z 6 zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Obiekty te to najcenniejsze, zachowane do dnia dzisiejszego, przykłady architektury charakterystycznej dla osadników olenderskich. Otaczają je pola uprawne, łąki, ogródki i sady. Droga łącząca poszczególne zagrody obsadzona została drzewami owocowymi, rowy odwadniające wierzbami a poszczególne siedliska wysoką zielenią przyzagrodową.

Ostatniego dnia Przedstawiciele województwa warmińsko – mazurskiego udali się do Kujawsko – Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Odbyło się tam spotkanie z Przedstawicielami Ośrodka oraz zwiedzony został inkubator kulinarny, a następnie odbył się pokaz serowarski.

Uczestnicy zostali zapoznani z procedurą wykonywania sera, a później każdy z nich miał okazje samodzielnie go wykonać.

Stamtąd udali się do gospodarstwa w Ślesinie prowadzącego Spiżarnię Hrabiny Potulickiej, które wytwarza sery. „Spiżarnia Hrabiny Potulickiej” symbolizuje lokalną tradycję wyrobu wiejskich specjałów i przywołuje oryginalne smaki z przełomu XIX i XX wieku. Jednym z takich wyrobów jest Ser Ślesiński – wyrabiany zgodnie z dawną recepturą ze świeżego, niepasteryzowanego mleka, pochodzącego prosto od ślesińskich krów.

Uczestnicy wizyty mieli możliwość skorzystania z degustacji wyrobów.

Ta wizyta była ostatnią podczas trzydniowego wyjazdu. Pracownice Biura LGD Ziemia Lubawska wróciły bardzo zadowolone z  nowo nabytą wiedzą.

Wszystkie odwiedzone gospodarstwa powstały z projektu utworzenia gospodarstw opiekuńczych realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Gospodarstwo opiekuńcze jest miejscem świadczenia usług społecznych w oparciu o zagrodę rolniczą. W ramach projektu na obszarze województwa utworzono kilka gospodarstw świadczących opiekę dzienną dla osób starszych. Uczestnicy zapoznani zostali z projektem, warunkami i programem pobytu oraz wdrożonymi działaniami opiekuńczymi.