WRĘCZENIE NAGRÓD – KONKURS PLASTYCZNY ,,NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA WALENTYNKOWA”

Szanowni Państwo,

Walentynki już minęły, ale w naszym biurze wczoraj nastąpiło ich podsumowanie.

W dniu 7 marca 2019 roku o godzinie 15:00 w siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów i osób wyróżnionych w konkursie plastycznym ,,Najpiękniejsza kartka walentynkowa”.

Rodziców i dzieci przywitała Pani Agnieszka Stajszczak, Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska. Pogratulowała wszystkim uczestnikom wyobraźni oraz talentu, który został ukazany w pracach konkursowych. Życzyła rozwijania zdolności oraz zachęcała do udziału w konkursach, które organizowane będą w przyszłości przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Lubawska.

Laureaci oraz wyróżnieni zostali obdarowani nagrodami, które pozwolą udoskonalać ich umiejętności.

Po wręczeniu nagród była również możliwość obejrzenia wszystkich prac, które wpłynęły do biura LGD Ziemia Lubawska.

Jeszcze raz gratulujemy laureatom oraz dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom konkursu.