Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur dotkniętych skutkami wybuchu pandemii COVID-19

Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustaw Brzezin podpisał z prezesem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie Markiem Karólewskim umowę na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Granty bezzwrotnej pomocy mają być przeznaczone na kapitał obrotowy dla firm dotkniętych bezpośrednio skutkami pandemii COVID-19. O granty mogą się ubiegać mikro i małe przedsiębiorstwa (zatrudniające do 49 pracowników) z Województwa Warmińsko -Mazurskiego.

Premiowane będą firmy, które prowadzą działalność gospodarczą w branżach takich jak turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branż objętych zakazem funkcjonowania wydanym przez rząd w okresie epidemii.

Granty będą udzielane na pokrycie bieżących kosztów utrzymania działalności przez 3 miesiące, a wsparcie będzie uzależnione od liczby osób zatrudnionych.

Minimalna wartość pomocy bezzwrotnej to 23,5 tysięcy złotych w przypadku jednoosobowej działalności a w przypadku przedsiębiorstwa zatrudniającego 49 pracowników to 164,7 tysięcy złotych.

https://olsztyn.tvp.pl/49857441/przedsiebiorcy-z-regionu-w-dobie-pandemii-dostana-395-mln-zl-wsparcia?fbclid=IwAR0SOzOtCrMVNbP8Yyjk7hq2EdCQDvjIJsBoFSyMMvidX3W1fu5WvaVu4VA