WSPARCIE NA PROMOCJĘ I POPULARYZACJĘ RÓŻNYCH FORM TURYSTYKI

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z trwającymi konkursami wspierającymi promocję i popularyzację różnych form turystyki.

Serdecznie zachęcamy!

https://www.warmia.mazury.pl/turystyka-i-promocja/aktualnosci/5591-trwaja-konkursy-turystyczne-samorzadu-wojewodztwa