Wspólnie przy Wigilijnym stole

W dniu 15 grudnia 2018 r. w Wiejskim Domu Kultury w Łąkorzu Stowarzyszenie KGW Łąkorz przygotowało wspólną Wigilię pn. ,,Wspólnie przy Wigilijnym stole”.

W zadaniu ogółem wzięły udział 82 osoby. Dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska oraz Rady Sołeckiej Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich mogły przygotować poczęstunek dla wszystkich uczestników. Prezes Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Małgorzata Szustak przywitała wszystkich przybyłych uczestników zadania oraz zaproszonych gości:

  • Wójta Gminy Biskupiec – Arkadiusza Dobek,
  • Przewodniczącego Rady Gminy – Kazimierz Zalewski,
  • Księdza Jacka Borkowskiego.

Dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łakorzu przygotowały Jasełka pod opieką Pani Sylwii Pisarskiej i Pani Honoraty Germak. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem. Tradycyjnie jak co roku ogłoszony został konkurs na stroik Bożonarodzeniowy. Zgłoszono 21 stroików, które były piękne i wszyscy otrzymali podarunki bez określania miejsc.

W podzięce za pomoc w przygotowaniach w realizacji zadania najbardziej aktywne Członkinie otrzymały w prezencie stroiki.

Spotkanie uświetnił występ działającego przy Stowarzyszeniu KGW zespołu Byle – Babki, który śpiewał kolędy.