Wycieczka Przedszkola w Marzęcicach do Ośrodka Ekologicznego

logotyp_skr_cona_2

                   Dnia 28 września br. Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska wraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, w ramach projektu pn.: „Kształtowanie wrażliwości ekologicznej u dzieci w wieku przedszkolnym” finansowanego z programu Mikrogranty działanie Edukacja ekologiczna  zorganizowała wyjazd dzieci w wieku przedszkolnym Zespołu Szkół w Marzęcicach do Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

Grupa liczyła 25 osób: 18 dzieci, 1 nauczyciela, 5 wolontariuszy oraz 1 pracownika LGD ZL. Głównym miejscem dydaktycznym był Ośrodek Ekologiczny „Miętowy Gaj” mieszczący się  w miejscowości Gaj- Grzmięca, w którym dzieci poznały położenie geograficzne oraz ukształtowanie terenu kompleksu leśnego w obrębie Ośrodka. Następnie w formie slajdów przedstawione zostały uczestnikom formacje roślinne oraz gatunki zwierząt występujące na terenie Parku. Dzieci rozpoznawały rośliny i zwierzęta ze zdjęć, oznajmiając, co wiedzą o poszczególnych gatunkach. Pracownik Ośrodka pokazał im również eksponaty zwierząt, którym dzieci mogły przyjrzeć się z bliska.

Po prezentacji multimedialnej oraz obejrzeniu eksponatów dzieci udały się na teren mieszczący się wokół Ośrodka, by zobaczyć sztuczny ul, czyli prototyp pasieki przedstawiający wnętrze ula wraz z toczącym się tam życiem. Następnie przedszkolacy zwiedziły kompleks leśny, dowiadując się interesujących informacji nt. tworzenia żeremi oraz specyfikacji życia bobrów, w ujęciu ich symbiozy z formacjami roślinnymi oraz ingerencji człowieka w związku z faktem ochrony drzew przed uszkodzeniami spowodowanymi nadgryzaniem kory przez te zwierzęta,  jak również konsekwencji wynikających z następstw takich uszkodzeń. Dzieci zobaczyły też budki dla nietoperzy zawieszone na drzewach oraz dowiedziały się co dzieje się z terenem wyrębu drzew i jaki obowiązek spoczywa na człowieku, który wycina drzewa by zachować równowagę biologiczną zalesiając tereny, na których dokonano wyrębu.

Kolejnym punktem zwiedzania terenu Parku było ukazanie pary dębów „Adama i Ewy”, które objęte są ochroną oraz uznane za pomnik przyrody od 1955r. Następnie dzieci udały się do miejsca siedziby Lokalnej Grupy Rybackiej Drwęca, gdzie znajduje się Ośrodek wylęgu i podchowu jesiotra Polskiego Związku Wędkarskiego. Tam zobaczyć mogły dwa gatunki jesiotra: ostronosego oraz syberyjskiego, poznając miejsce występowania w środowisku naturalnym oraz specyfikę życia obu gatunków.

Po pokonaniu szlaku turystycznego grupa udała się z powrotem na teren Ośrodka Ekologicznego, gdzie zorganizowano ciepły poczęstunek. Dzieci po poczęstunku  udały się do pokoi tematycznych, gdzie obejrzeć mogły piękne malowidła zwierząt występujących na terenie Parku, odnosząc wrażenie, że znajdują się wewnątrz nor, w ulach, na polanie, nad rzeką czy pod wodą. Po odpoczynku spędzonym w pokojach tematycznych dzieci udały się do salki, w której zorganizowane zostały ogólnorozwojowe gry i zabawy integrujące.

Po całodziennej wycieczce spędzonej na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego grupa wróciła autokarem na teren szkoły, gdzie dzieci zostały odebrane przez rodziców. Choć przedszkolacy byli zmęczeni to ich radość z wycieczki utrzymywała się jeszcze przez kilka dni, rodząc setki pytań odnoszących się do tematu środowiska przyrodniczego.

Projekt finansowany był w 62,50 %, tj. w kwocie 600,00zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w 37,50.%, tj. w kwocie 360,00zł ze środków budżetu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.

dsc_3633 dsc_3641 dsc_3645 dsc_3650 dsc_3653 dsc_3668 dsc_3680 dsc_3685 dsc_3687 dsc_3711 dsc_3731 dsc_3738 dsc_3744 dsc_3764 dsc_3769Jpeg