Wyniki konkursu plastycznego “moja miejscowość moją małą ojczyzną”

W siedzibie biura Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Lubawska” rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Moja miejscowość moją małą ojczyzną” dla dzieci w wieku 6-10 lat. W artystyczne szranki stanęła ponad setka dzieci w powiatu nowomiejskiego oraz gmin Lubawa i Rybno.

Celem Konkursu było uwrażliwienie dzieci na jakość architektury i przestrzeni publicznej, która je otacza, pobudzenie wyobraźni twórczej dzieci, umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu oraz zmotywowanie do poznawania swojej „małej ojczyzny” i jej promowania. Prace można było nadsyłać od 13 lutego do 28 kwietnia.

W sumie wpłynęło 135 prac konkursowych. Komisja konkursowa w składzie: Kamila Kulpa – wiceprezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Członek Zarządu Forum Animatorów Społecznych; Jan Ostrowski – członek Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, prezes Stowarzyszenia Ochrony Przyrody i Dziedzictwa Kulturowego oraz Dżesika Żurawska i Dominika Najdrowska – pracownice Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, przyznała I, II i III miejsca oraz 10 wyróżnień.

Pierwsze miejsce zajęła Alicja Bojarska z Nowego Miasta, która przygotowała uroczy pejzaż swojego miasta rodzinnego. Drugie miejsce to Antoni Trzciński również z Nowego Miasta. Na trzeciej lokacie uplasowała się Nicole Perczyńska z Kurzętnika.

Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria: zgodność z tematem pracy, estetykę, pomysłowość, technikę wykonanej pracy i zgodność z regulaminem konkursu. Do siedziby biura zaproszono dzieci, które zajęły miejsca na podium oraz dostały wyróżnienia. Podziękowania wraz z nagrodami dla wszystkich pozostałych dzieci biorących udział w konkursie zostaną przekazane do szkół, w których kształcą się dzieci.

Zaprezentowanie uzdolnień plastycznych uczestników konkursu będzie możliwe dzięki powstaniu kalendarza LGD ZL na 2018 rok, w którym wykorzystane będą prace dzieci, które zajęły trzy pierwsze miejsca i wyróżnionych. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za liczny udział.

Autor zdjęcia: Marcin Zalewski