Wyniki naboru 1/2017 przeprowadzonego w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Objętego PROW na lata 2014-2020

Przedstawiamy Państwu wyniki z konkursów nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 przeprowadzonych  w ramach naboru nr 1/2017 w dniach 27 marca 2017r. do dnia 25 kwietnia 2017r.

 

KONKURS NR 1/2017 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

 1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej
 2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy lub z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 1/2017 – Podejmowanie działalności gospodarczej
 3. Lista rankingowa operacji wybranych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej
 4. Lista rankingowa operacji niewybranych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej
 5. Rejestr interesów członków Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

KONKURS NR 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej.

 1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej
 2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy lub z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej
 3. Lista rankingowa operacji wybranych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej
 4. Lista rankingowa operacji niewybranych do realizacji, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 2/2017 – Rozwijanie działalności gospodarczej
 5. Rejestr interesów członków Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

 

KONKURS NR 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD.

 1. Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD
 2. Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy lub z LSR złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD
 3. Lista rankingowa operacji wybranych do przyznania pomocy w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD
 4. Lista rankingowa operacji niewybranych do realizacji, złożonych w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 w ramach Działania: 19.2 – Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020 – Konkurs nr 3/2017 – Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej lub rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD
 5. Rejestr interesów członków Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

 

Protokół nr 1/R/2017 z dnia 15 – 30 maj 2017r. z posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska dotyczący naboru nr 1/2017, w tym konkursów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017

 

Wzór_protestu_do_SW_za_pośrednictwem_LGD

Wzór protestu do SW za pośrednictwem LGD.doc