Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno

W poniedziałek, 12 lutego 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyło się spotkanie, podczas którego została podpisana umowa przez Wójta Gminy Rybno – Tomasza Węgrzynowskiego oraz Skarbnik Gminy Rybno – Zdzisławę Kanicz na dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację wodnego placu zabaw na plaży nad Jeziorem Zarybińskim.

Operacja pn. „Wyposażenie do wykonania wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno” ma na celu udostępnienie mieszkańcom i turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Poprzez utworzenie wodnego placu zabaw, polepszeniu uległy walory rekreacyjne, wypoczynkowe oraz turystyczne. Wodny plac zabaw uzupełnił oraz wzbogacił ofertę aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Rybno.

Wodny plac zabaw został wykonany z pływających, pompowanych powietrzem elementów kotwiczonych do dna za pomocą układanych na dnie obciążeń połączonych z poszczególnymi pływającymi elementami placu zabaw linami. W ramach inwestycji zamontowano 20 elementów placu zabaw połączonych ze sobą tworzących jedna całość.

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 312 758,25 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 199 008,00 zł z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inwestycja została zrealizowana w jednym etapie i zakończona 01 czerwca 2018 roku.