Zagospodarowanie terenu poprzez wykonanie drogi dojazdowej, placu i terenu rekreacyjnego w Biskupcu

Wykonawca FRESSBUD Adrian Kusz Gaj 32, 13-334 Łąkorz

Roboty wykonane od dnia 4 lipca 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Wartość brutto: 514 924,27 zł.

W ramach inwestycji wykonano 2 162 m2 utwardzenia w formie drogi dojazdowej, parkingu i chodników oraz wykonano 75 m2 nawierzchni bezpiecznej na której umieszczono 9 urządzeń do ćwiczeń gimnastycznych. Zostały również ustawione znaki kierunkowe w celu zabezpieczenia użytkowników ruchu drogowego.

Dana inwestycja stała się dopełnieniem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie zarówno szatni jak i boiska sportowego.