Zaktualizowany formularz wniosku o przyznanie pomocy (4z) – 19.2 (inne/własne)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła do stosowania zaktualizowany wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy (4z) na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata 2014-2020.

Poniżej zamieszczono komplet zaktualizowanych dokumentów:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .pdf – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .pdf – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy – plik .xlsx – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących – plik .xlsx – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – plik .pdf – POBIERZ

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan – plik .pdf – POBIERZ
 • Biznesplan – plik .docx – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – plik .pdf  – POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych – plik .docx– POBIERZ
 •  Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju niekomercyjnych inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (tabele finansowe) – plik .xlsx  – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – plik .xlsx  – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania Biznesplanu – plik .pdf – POBIERZ

3) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

 • Oświadczenie – plik .pdf – POBIERZ
 • Oświadczenie – plik .xls – POBIERZ
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – plik .pdf – POBIERZ

Wszystkie aktualne wersje dokumentów są dostępne również na stronie internetowej ARiMR: ARiMR