ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA DLA WIEJSKICH NGO „Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”!

Fundacja Fundusz Współpracy zaprasza organizacje wiejskie z  małych miast z całej Polski do udziału w szkoleniu dotyczącym udziału NGO
w procesie stanowienia prawa. Szkolenia kierowane są  do 400 przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu wsi i miast.

Szkolenia realizowane są w ramach Projektu  „Organizacje wiejskie w
procesie stanowienia prawa” i są dla uczestników bezpłatne.
Finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS): „Działanie
2.16 pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach jego Osi II pn. Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.”

Celem szkolenia (w ramach tzw. Modułu I) jest usystematyzowanie i
wzbogacenie wiedzy z na temat podstaw procesu legislacyjnego w Polsce.

Podczas dwutygodniowego szkolenia organizator zapewnia nocleg i wyżywienie,
dojazd we własnym zakresie.

TEMATYKA SZKOLENIA:

1.      Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może
stanowić prawo, jakie są główne źródła prawa, kompetencje
poszczególnych szczebli administracji publicznej (rządowej i
samorządowej) oraz finanse publiczne.

2.      Proces legislacyjny w Polsce – mechanizmy stanowienia prawa –
proces „dobrej legislacji”, ramy czasowe procesu legislacyjnego

3.      Funkcje i narzędzia monitoringu procesów stanowienia prawa (w
tym jawność, dostęp do informacji publicznej). Katalog narzędzi, z
których można skorzystać w gminie/ powiecie i na szczeblu regionalnym
oraz krajowym, uwzględniający także nowe instrumenty, np. budżet
obywatelski, inicjatywę uchwałodawczą oraz mechanizmy uzgadniania
stanowisk, konsultacje społeczne, dialog społeczny.

TERMINY I MIEJSCA SZKOLEŃ: (pierwszy
dzień: od 10
– 14-15.05.2018r. ,Mikołajki
– 18-19.06.2018r. ,Wilkasy

Rekrutacja odbywa się poprzez stronę http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Więcej informacji:
http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Strejmer z Fundacji Fundusz Współpracy (partner projektu odpowiedzialny za zadanie):
astrejmer@cofund.org.pl lub Julią Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów
Wiejskich (lider projektu): ika.tatur@faow.org.pl.

Zaproszenie na pierwszy moduł szkolenia