Zaproszenie do udziału w wydarzeniu „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”

Informujemy, że Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza do udziału w wydarzeniu „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”

Jest on skierowany do kół gospodyń, stowarzyszeń, grupy formalnych i nieformalnych, kapeli i zespołów ludowych.

Operacja składa się z dwóch komponentów:

1. „Festiwalu Kultur”,

2.  Konferencji,

 

„Festiwal Kultur” to przegląd zespołów ludowych oraz prezentacja rękodzieła ludowego.

Miejsce i data: Olsztyn, 2 lipca 2018 r., godz. 11.00 – 15.00

Przegląd ma charakter konkursu, do udziału w którym zapraszamy zespoły, kapele, grupy zajmujące się muzyką ludową działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Przegląd obejmuje następujące kategorie:

1.Śpiew

2.Taniec

Nagrody w każdej z kategorii:

 • I miejsce – 700 zł,
 • II miejsce – 600 zł,
 • III miejsce – 500 zł,
 • 3 x wyróżnienie po 400 zł każde.

Załączniki:

regulamin przeglądu

karta zgłoszeniowa – zespoły

Załącznik nr 1 do regulaminu – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 2 do regulaminu – Zgoda na przetwarzanie danych

 

Stowarzyszenia, koła gospodyń, zespoły ludowe, grupy prowadzące działalność w zakresie sztuki, rękodzieła zapraszamy do prezentacji swoich wyrobów na stoiskach ekspozycyjnych (w trakcie trwania przeglądu).

karta zgłoszeniowa – stoisko

 

Konferencja „Dziedzictwo kulturowe a rozwój obszarów wiejskich”

Miejsce i data: Olsztyn, 2 – 3 lipca 2018 r., (2 lipca 2018 r. od godz. 16.00, 3 lipca do godz. 13:00)

Konferencja skierowana jest do mieszkańców obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego zrzeszonych w grupach formalnych i nieformalnych, prowadzących działalność w zakresie sztuki, rękodzieła, kulinariów i muzyki ludowej, promujących dziedzictwo kulturowe, kulinarne, folklor, zwyczaje i tradycje na obszarach wiejskich, których celem jest rozwój lokalny i poprawa sytuacji społeczno-zawodowej na obszarach wiejskich; oraz przedstawicieli organizacji i instytucji wspierających obszary wiejskie z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Program:

2 lipca 2018 r., 16:00 – 18:30

 • Rejestracja uczestników
 • Wieś – Moje miejsce do życia i rozwoju zawodowego – prezentacja działań podejmowanych przez grupy formalne i nieformalne, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, dyskusja –
 • Kolacja

3 lipca 2018 r., 9:00 – 13:00

 • Małe przetwórstwo lokalne, krótki łańcuch dostaw, rolniczy handel detaliczny czyli rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich – wykład;
 • Możliwości i źródła finansowania działań na obszarach wiejskich, w tym wykorzystanie środków z PROW 2014-2020 i KSOW na rozwój obszarów wiejskich oraz przykłady dobrych praktyk (działania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) – wykład;
 • Przerwa
 • Jak z sukcesem przygotować wniosek o grant? – wykład;
 • Jak promować i sprzedawać swoje produkty przez Internet? Informacje dot. możliwości promocji i sprzedaży przez Internet, kanały internetowe, estetyka sprzedawanych produktów, opakowanie, kampanie reklamowe – wykład.
 • Obiad

Załączniki:

karta zgloszeniowa konferencja

Klauzula informacyjna

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty noclegu i wyżywienia