ZŁOŻONE PROTESTY DO OCENY I WYNIKÓW naboru 1/2017 przeprowadzonego w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Objętego PROW na lata 2014-2020 cz. II