Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR Cel 2.

2.1 Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej, kulturowej, społecznej i rekreacyjnej oraz poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD