LISTY RANKINGOWE NABÓR NR 1/2022, 2/2022 I 3/2022

ZAKTUALIZOWANE LISTY RANKINGOWE PO UZUPEŁNIENIACH

NABÓR NR 2/2022

Załącznik nr 3 Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 Lista wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 Lista operacji zgodnych

Załącznik nr 6 Lista operacji niezgodnych

Załącznik nr 7 Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 Lista operacji niewybranych

NABÓR NR 3/2022

Załącznik nr 3 Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 Lista wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków

Załącznik nr 6 Lista operacji niezgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków

Załącznik nr 7 Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 Lista operacji niewybranych


NABÓR NR 1/2022

Protokół 1/R/2022 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 Lista obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 Rejestr wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 Lista operacji zgodnych

Załącznik nr 6 Lista operacji niezgodnych

Załącznik nr 7 Lista operacji wybranych 

Załącznik nr 8 Lista operacji niewybranych

NABÓR 2/2022

Protokół 1/R/2022 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 Listy obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 Rejestr złożonych wniosków

Załącznik nr 4 Rejestr wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 Lista operacji zgodnych

Załącznik nr 6 Lista operacji niezgodnych

Załącznik nr 7 Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 Lista operacji niewybranych

NABÓR NR 3/2022

Protokół 1/R/2022 z posiedzeń Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska

Załącznik nr 1 Listy obecności Członków Rady z poszczególnych spotkań

Załącznik nr 2 Rejestr interesów Członków Rady

Załącznik nr 3 Rejestr złożonych wniosków 

Załącznik nr 4 Rejestr wycofanych wniosków

Załącznik nr 5 Lista operacji zgodnych

Załącznik nr 6 Lista operacji niezgodnych

Załącznik nr 7 Lista operacji wybranych

Załącznik nr 8 Lista operacji niewybranych