facebook
14 – 260 Lubawa, ul. Biskupów Chełmińskich 1 56 49 181 63 514 154 474

1.1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.

1. Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO):

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji(*.pdf) – otwórz

Aktualizacja z dnia 01.08.2022 r.

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – POBIERZ
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (5z) – POBIERZ
 • Informacja dla nabywcy następcy (5z) – POBIERZ

2) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (*.pdf) – POBIERZ
 • Biznesplan (*.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – POBIERZ
 • Informacja pomocnicze – biznesplan (5z) – POBIERZ

Aktualizacja z dnia 30 czerwca 2021 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) – POBIERZ
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) – POBIERZ
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – POBIERZ

2) Biznesplan (wersja 4z)

 • Biznesplan (*.pdf) – POBIERZ
 • Biznesplan (*.docx) – POBIERZ
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) – POBIERZ
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu – POBIERZ

Aktualizacja z dnia 5 czerwca 2019 r.

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

1. Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

2. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)


Aktualizacja dnia, 25 czerwca 2018 r.

II.Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (PREMIE)

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

2)Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

3) Biznesplan (wersja 3z)

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)


1)Formularz wniosku o przyznanie pomocy

2) Biznesplan

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy

4) Formularz wniosku o płatność

5) Narzędzia pomocnicze:

Lokalne kryteria wyboru:

LGD ZL Zasady przyznawania i wypłaty pomocy na operacje tworzenie nowych podmiotów gospodarczych.pdf LGD ZL Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych Wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy.pdf Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała wyjaśnienia dot. zasad wyliczania salda bieżącego w biznesplanie dla „premii” w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 informuję, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2). Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą – ścieżka dostępu do ww. narzędzia: >> Biznes Plan_premie_a Dodatkowo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi lokalizacji pomocniczych Tabel finansowych biznesplanu informujemy, że narzędzia zostały zamieszczone na stronie internetowej ARIMR, zgodnie ze ścieżką dostępu: >> BP_premie_a (1) Biznesplan.pdf Biznesplan.doc Umowa o przyznaniu pomocy umowa_IW Wzór wniosku o płatność.pdf Załącznik wykaz działek ewidencyjnych.pdf Załącznik 2 wykaz faktur lub dokumentów potwierdzający poniesione koszty.xlsx Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (DZ.U.poz.378). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zmiany w Rozporządzeniu Ministra ANKIETA MONITORUJĄCA LGD_ZL_2014_2020

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020

Lokalna Grupa Działania

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027

Trwają prace nad nową lokalną strategią rozwoju lokalnej grupy działania ziemia Lubawska na lata 2023-2027

Lokalna Grupa Działania

Formularz Kontaktowy

Masz pomysł na projekt?

Szukasz do współpracy partnera z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska?

Napisz do nas i opisz krótko swoje potrzeby.

  POLSKI LEKARZ W HADZE

  Polski Lekarz w
  Hadze Polski Lekarz w
  Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)
  WhatsApp Image 2022-03-14 at 14.18.07 (2)

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  POLSKI

  Polski Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST TEST TEST

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard d

  TEST TEST

  TEST TEST

  Polski Lekarz w Hadze

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.​

  TEST TEST TEST TEST

  TEST TEST TEST TEST

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Serdecznie zapraszamy !!!

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  To jest nagłówek

  Lorem ipsum dolor sit amet,

  Formularz Kontaktowy

  Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

    Polski Lekarz W Hadze

    Poniedziałek 08.00-17.00
    Wtorek 08.00-17.00
    Środa 08.00-17.00
    Czwartek 08.00-17.00
    Piątek 08.00-17.00
    Sobota 08.00-17.00
    Niedziela 08.00-17.00

    Każdego dnia jest przerwa na lunch i konsultacje 12.00 - 13.00. Podczas tej godziny również nie odbieramy telefonów.

    W dni ustawowo wolne od pracy , oraz poza godzinami otwarcia prosimy dzwonić na Szpitalna Izbę Przyjęć pod nr telefonu 070-346-96-69

    Adres

    De la Reyweg 168, 2571 GG Den Haag, Holandia

    KvK:

    0000000

    Telefon

    070-2195900

    Działamy na terenie sześciu gmin wiejskich: Biskupiec, Kurzętnik, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Rybno, Lubawa
    oraz dwóch gmin miejskich: Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie. 

    Kontakt

    Telefon

    56 49 181 63, 514 154 474

    adres

    14 – 260 Lubawa
    ul. Biskupów Chełmińskich 1

    Gminy członkowskie

    logo_ng
    Leader
    logo750_beztla
    indeks

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER”, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.” Celem operacji jest: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Przewidywane wyniki operacji: realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska.
    Strona prowadzona przez Stowarzyszenie: Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ul. Wybudowanie 4 13-306 Kurzętnik NIP 8771435993, KRS 0000253650, Nr konta 92 9484 1121 2001 0115 4195 0001 tel. 56 49 181 63, 514 154 474 Adres do korespondencji/ siedziba biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska ul. Biskupów Chełmińskich 1 14-260 Lubawa LGD ZL czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00 e-mail: biuro@ldgziemialubawska.pl www.lgdziemialubawska.pl www.pl-pl.facebook.com/lgdziemialubawska/