KONKURS FOTOGRAFICZNY „ZIEMIA LUBAWSKA – MOJA MIŁOŚĆ”

Ogłaszamy konkurs fotograficzny „Ziemia Lubawska – moja miłość”, skierowany do wszystkich mieszkańców terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska!

Fotografie przyjmowane będą do 18 listopada 2022 roku do godziny 15:00, w siedzibie biura LGD ZL pod adresem: ul. Biskupów Chełmińskich 1, 14 – 260 Lubawa.

Celem konkursu jest promowanie przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz terenów funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska kształtowanie wzajemnych relacji człowiek- przyroda, rozwijanie miłości do otaczającego nas świata, uwrażliwienie lokalnej społeczności na walory przyrodnicze i kulturalne naszego terenu, rozwój kreatywności fotograficznej oraz rozwijanie wśród mieszkańców umiejętności obserwowania przyrody, dokumentowania jej.

Warunkiem koniecznym jest złożenie fotografii wywołanej w formacie A4 i nagranej na nośniku elektronicznym w pliku jpg. większym niż 2MB.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Zapraszamy do udziału!

–> REGULAMIN

–> Karta zgłoszeniowa DOC

–> Karta zgłoszeniowa PDF