Spotkanie informacyjne

RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego  zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym założeń konkursów, które ogłosi pod koniec lipca 2018 roku w ramach Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Spotkanie odbędzie się 1 sierpnia 2018 roku, w godzinach od 10.00 do 13.00 w Olsztynie.

Dodatkowych informacji na temat spotkania udziela Punkt Kontaktowy RPO WiM działający w WUP w Olsztynie pod numerami telefonu: 89 522 79 55/ 65.