Warsztat refleksyjny

W dniach 31.01 – 01.02.2019 roku odbył się Warsztat Refleksyjny nad realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska na lata 2014 – 2020.

Warsztat jest elementem monitoringu i ewaluacji, a jego celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, by lepiej zrozumieć osiągane rezultaty        i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te mogą być również podstawą do podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań jeśli to będzie konieczne oraz stanowią wkład w ewaluację.

W warsztacie udział wzięli Członkowie Zarządu oraz Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska, Komisja Rewizyjna, Pracownicy Biura, Główna Księgowa- Pani Iwona Lewicka oraz zaproszeni goście w osobach:

  • Pan Wojciech Dereszewski – Wójt Gminy Kurzętnik
  • Pan Adam Zapałowski – Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik
  • Pan Tomasz Waruszewski – Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie
  • Pan Zbigniew Wiśniewski – Przewodniczący Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie
  • Pan Andrzej Nadolski – Przewodniczący Rady Miasta Nowe Miasto Lubawskie
  • Pani Kinga Wrzosek – Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Grodziczno
  • Pan Dariusz Kizling – Prezes i Dyrektor Biura Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze
  • Pan Zbigniew Wiśniewski – osoba zajmująca się rozwojem strefy biznesu, szkoleniami, warsztatami i innowacyjnością prowadzenia działalności

Podczas Warsztatu Refleksyjnego podsumowano rok 2018 pod kątem działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska  oraz zaprezentowano harmonogram działania na rok 2019.

W pierwszym dniu Warsztatu na sali gościliśmy Solenizanta Pana Tomasza Waruszewskiego – Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie, któremu z tej okazji został wręczony bukiet kwiatów oraz życzenia.

Pani Prezes Agnieszka Stajszczak w imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska podziękowała wszystkim uczestnikom za poświęcony czas i udział w Warsztacie Refleksyjnym.